Policja w Gminie Dywity

Opublikowano: środa, 3 marzec 2021 r.11:11

Aktualizacja: środa, 3 marzec 2021 r.11:17 198 dni 15 godz.

POSTERUNEK POLICJI W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
siedziba: 11-001 Dywity, ul. Barczewskiego 11
tel./fax (89) 512 02 00
Nowy adres e-mail do Komisariatu Policji w Dobrym Mieście:
dyzurny.dobre-miasto@olsztyn.ol.policja.gov.pl

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI
W DYWITACH
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
KMP W OLSZTYNIE
asp. Przemysław Macutkiewicz

przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
w godzinach urzędowania
tel. (89) 512-02-00
tel. kom. 509-398-704
DZIELNICOWY REJONU NR 5
asp. sztab. Krzysztof Robak
Dzielnicowy obsługuje rejon miejscowości:
Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Dywity, Redykajny, Dągi
dzielnicowy przyjmuje w
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 697-880-144Dzielnicowy asp. sztab. Krzysztof Robak w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:
- okolice Jeziora Dywickiego wraz z amfiteatrem. Kontrole pod kątem demoralizacji,  zniszczeń mienia, wykroczeń porządkowych, oraz przeciwko przepisom ruchu drogowego.
DZIELNICOWY REJONU NR 6
st. asp. TOMASZ MACIĄG
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
Frączki, Gady, Gradki, Nowe Włóki, Plutki, Spręcowo, Tuławki, Ługwałd, Sętal, Rozgity, Dąbrówka Wielka
przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 697-880-143Dzielnicowy st. asp. Tomasz Maciąg w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:  
- Tuławki okolice sklepu Agro Dywity - kontrole pod kątem wykroczeń porządkowych, demoralizacji  i spożywania alkoholu. 
DZIELNICOWY REJONU NR 7
mł. asp. ROBERT WIETRZYKOWSKI
Dzielnicowy obsługuje miejscowości:
Różnowo, Słupy, Kieźliny, Wadąg, Myki, Zalbki, Szypry,
przyjmuje interesantów w siedzibie
POSTERUNKU POLICJI W DYWITACH
UL. BARCZEWSKIEGO 11
tel. (89) 512-02-00 wew.1
telefon komórkowy: 515-326-441Dzielnicowy mł. asp. ROBERT WIETRZYKOWSKI w ramach realizacji Planu Działania Priorytetowego w podległym sobie dodatkowym rejonie służbowym realizuje następujące zadanie:  
- Różnowo 15 - okolice sklepu Agro Dywity kontrole pod kątem wykroczeń porządkowych i spożywania alkoholu.
Posterunek Policji w Dywitach podlega pod Komisariat Policji w Dobrym Mieście kierowany przez:
KOMISARZ BARBARĘ KRZYŻEWSKĄ
KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W DOBRYM MIEŚCIE
przyjmuje interesantów w poniedziałki w godz. 11:00-16:00
lub po wcześniejszym uzgodnieniu w każdy inny dzień urzędowania
w KOMISARIACIE POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
Plac 1 Sierpnia 1
(także w Posterunku Policji w Dywitach)
tel. (89) 526-29-41
Z – CA KOMENDANTA KOMISARIATU POLICJI
W DOBRYM MIEŚCIE
ASP. SZTAB. MICHAŁ BOJAROWICZ
przyjmuje interesantów w siedzibie
KOMISARIATU POLICJI W DOBRYM MIEŚCIE
Plac 1 Sierpnia 1
w godzinach urzędowania
tel. (89) 526-29-39
tel. kom. 697-880-164
michal.bojarowicz@olsztyn.ol.policja.gov.pl