KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, Urząd Miasta Olsztyna – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z siedzibą przy ul.  Augustowskiej 44 10-683 Olsztyn, informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych związanym z incydentem, który miał miejsce w dniu 8 kwietnia 2021 r. polegającym na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki. Zdarzenie to doprowadziło do utraty dostępności do danych (m.in. osób dokonujących zgłoszenia na portalu rcb24.com oraz telefonicznie lub drogą elektroniczną do Dyżurnego RCB). Bezzwłocznie podjęto wszelkie działania mające na celu powstrzymanie naruszenia oraz zminimalizowanie ewentualnych negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą, a także powiadomiono odpowiednie służby, a zaistniała sytuacja została jednocześnie zgłoszona do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie potwierdzono pozyskania danych osobowych przez osoby nieuprawnione jednak zidentyfikowano możliwe konsekwencje naruszenia takie jak m.in.:

W związku z powyższym osoby, które zgłaszały jakiekolwiek zdarzenia powinny wzmożyć czujność jeżeli chodzi o niechciany marketing, spam oraz kontakt telefoniczny. Należy zwrócić szczególną uwagę na dalsze przekazywanie innych danych osobowych  przy próbach kontaktu przez podmioty wyżej wskazane.

Trwają działania mające na celu ustalenie pozostałych okoliczności zdarzenia.

Urząd Miasta Olsztyna aktualnie realizuje czynności mające na celu odzyskanie danych z istniejących kopii zapasowych oraz zapewnia, że podejmie niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem korespondencyjnym: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, lub za pośrednictwem e-mail: iod@olsztyn.eu